Suomen griffonyhdistys ry:n laaja terveyskysely 2019

Suomen griffonyhdistys ry:n yksi tärkeimmistä tavoitteista vuodelle 2019 on saada valmiiksi uudistettu Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).

Tavoiteohjelmaan kirjataan tilastotietoa mm. Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, mutta paljon arvokasta tietoa rodun terveystilanteesta jää jalostustietojärjestelmän ulkopuolelle. Nyt tuo omistajien hiljainen tieto pyritään keräämään ja kirjaamaan ylös. Olemme tehneet terveyskyselyn, johon toivomme mahdollisimman monen griffoninomistajan vastaavan.

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Se voi viedä hetken arvokasta aikaa, mutta tulevaisuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää saada kerätyksi mahdollisimman kattavasti tietoa griffonien terveydestä maassamme - niin kasvattajien kuin kaikkien nykyisten griffonien omistajien tai griffonin hankintaa suunnittelevien iloksi ja hyödyksi.


Kaikki terveyskyselystä saatava tieto tulee ainoastaan jalostustoimikunnan tietoon, nimettöminä vastauksina. Yksittäisiä tuloksia ei julkaista. Kyselyn kautta tulevia tietoja julkaistaan ainoastaan tilastomuodossa. Vastaamalla annat tärkeän panoksesi rakkaan rotumme hyväksi. Voit halutessasi jättää yhteystietosi ja osallistua tuotepalkintojen arvontaan. Vastausaikaa on maaliskuun loppuun.

Kysely on sulkeutunut, kiitos kaikille vastanneille! 
© Suomen Griffonyhdistys r.y