Syringomyelia

Terveysrahasto

 Tukihakemus MRI-tutkimukseen             

Tietoa syringomyeliasta ja magneettikuvauksista

Mikä on syringomyelia?

Syringomyelialausunto annetaan magneettikuvista

 

Magneettikuvausten tarkoitus on kartoittaa Chiari-epämuodostumaa/syringomyeliaa tilanne jalostukseen käytettävissä / käytetyissä koirissamme.

 

Suomen Griffonyhdistys r.y:n perustetusta terveysrahastosta on mahdollista anoa tukea tutkimukseen. Tuen määrä on 50 euroa / koira. Tukea saavien koirien määrä päätetään vuosittain vuosikokouksessa.

Edellytykset tuettuun, sopimukseen perustuvaan tutkimukseen pääsylle:

- koira on kliinisesti terve

- koiran on tutkimushetkellä oltava vähintään 18kk ikäinen jalostukseen käytetty / käytettävä 

- koira on tunnistusmerkitty (mikrosiru tai tatuointi)

- omistaja suostuu siihen, että tulokset julkaistaan Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä ja ne luovutetaan Suomen Griffonyhdistys r.y:n käyttöön

  Tukihakemus MRI-tutkimukseen

Tukihakemus lähetetään postitse allekirjoitettuna hallitukselle / sihteeri.

-tuen määrä yhtä koiraa kohti on 50 euroa.

Hakuaika on vuosikokousten välinen aika. Tuet myönnetään hakemisjärjestyksessä. Tuetussa tutkimuksessa on käytävä ennen seuraavaa vuosikokousta. Vuosikokous päättää tuettavien koirien määrään vuosittain.

On erittäin tärkeää, että saamme kaikkien tutkittujen koirien tulokset käyttöömme. Toivomme omistajia lähettämään tulokset myös niistä koirista, jotka kuvataan tai on kuvattu ilman yhdistyksen tukea.

Tutkimuksiin sisältyy koiran kliininen tutkimus, narkoosi ja ns. nopea magneettikuvaus syringomyelian toteamiseksi. Tutkimuksiin menee aikaa n. kaksi tuntia.

Kuvauksen suorittaminen

Magneettikuvauksen suorittaa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan alaisen neurologiatyöryhmän hyväksymä eläinlääkäri. Kuvaajaksi hyväksytyn eläinlääkärin on aina oltava paikalla kuvaustilanteessa. Kuvaus tehdään neurologiatyöryhmän antaman erillisen ohjeistuksen (Syringomyeliakuvauksen suorittaminen) mukaisesti. Koira rauhoitetaan tai nukutetaan, jotta ohjeiden mukainen kuvausasento olisi mahdollinen. Eläinlääkäri toimittaa kuvat lähetteineen Kennelliittoon lausuntoa varten.

Tutkimuslausunto toimitetaan syringomyelialähetteeseen merkitylle vastaanottajalle, joten muista tarkastaa lähetteeseen merkityt nimi- ja yhteystietosi! Muista myös ilmoittaa eläinlääkärille, jos koiralla on syringomyeliaan viittaavia oireita. Oireet merkitään lähetteeseen.

Hyväksytyt eläinlääkärit:
  • Sigitas Cizinauskas (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)
  • Janis Jeserevics (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)
  • Anna-Mariam Kiviranta (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)
  • Anu Lappalainen (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)
  • Anne Muhle (Espoon Eläinsairaala)
  • Tarja Pääkkönen (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)
  • Mindaugas Rakauskas (Eläinsairaala Aisti, Vantaa)
  • Anu Tulokas (Animagi Oulu / Eläinlääkäriasema Akuutti, Oulu)
  • Ranno Viitmaa (Yliopistollinen Eläinsairaala, Helsinki)

Syringomyeliakuvaukseen liittyvä ohje


© Suomen Griffonyhdistys r.y