Kennelnimen anominen

Jos olet anomassa kennelnimeä, toimi seuraavasti:

Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka ratkaisee asian.

Kennelliiton hyväksymä kennelnimisääntö

Kennelnimianomus

Kasvattajasitoumus


© Suomen Griffonyhdistys r.y