SGY ry Terveysrahasto

1. Terveysrahaston tarkoitus on tukea Suomen Griffonyhdistys r.y:n jäsenten omistamien griffon rotuisten (griffon belge, griffon bruxellois, petit brabancon) koirien tutkimista perinnöllisten sairauksien osalta.

2. Vuosikokouksessa päätetään joka vuosi erikseen tutkittavien määrä, tutkittava perinnöllinen sairaus ja rahamäärä per koira, jolla tutkimusta tuetaan. Rahamäärä riippuu tutkimuksen hinnasta ja rahaston tilanteesta. sekä mahdollista tutkimuksia suorittavan eläinlääkäriaseman kanssa tehtävästä sopimuksesta.. Rahamäärä yhtä koiraa kohden ei voi olla kuitenkaan enempää kuin ¼ yhden koiran perustutkimushinnasta. Tutkimuksen suorittavan eläinlääkärin tulee olla virallisesti hyväksytty ko. tutkimuksia suorittava eläinlääkäri. Tutkimustulokset tuetuista tutkimuksista tulee antaa Suomen Griffonyhdistys r.y:n käyttöön. Yksi koira voi saada tuen yhtä sairautta kohden vain kerran. Koirat hyväksytään tuettaviksi siinä järjestyksessä kun päivätyt tukihakemukset ovat saapuneet hallitukselle.

3. Rahasto-tilit on kirjanpitotili ja osa Suomen Griffonyhdistys r.y:n kirjanpitoa. Rahastoa hoitaa SGY:n rahastonhoitaja tai se henkilö, joka hoitaa yhdistyksen taloutta. Kaikista rahasto-tilin tapahtumista tulee olla hallituksen kokouksen päätös. Rahaston varoja ei voi siirtää yhdistyksen muuhun toimintaan.

4. Rahasto voi vastaanottaa lahjoituksia. Rahaston ylläpitämiseksi voidaan asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia tai muita rahankeräystapahtumia. Näitä rahastoa varten järjestettäessä tulee mainita rahankeräyksen syy ja kohde.

5. Rahaston säännöistä ja vuosittaisesta käytöstä sekä sen perustamisesta ja lopettamisesta päättää Suomen Griffonyhdistys r.y:n vuosikokous. SGY:n hallitus suunnittelee ja tekee vuosikokoukselle ehdotuksen terveysrahaston seuraavan vuoden käytöksi.


© Suomen Griffonyhdistys r.y