Historia 1981-1990

HISTORIAN SIIPIEN HAVINAA

Vuodet 1981-1990

Teksti: Minna Savola

Vuosi 1981

Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan tammikuussa kutsua kunniajäseniksi ulkomuototuomareita, jotka jo pitkään olivat arvostelleet griffoneita. Kunniajäseniksi valittiin tuomarit Börje Ehnberg, Hans Lehtinen ja Ritva Raita. Kunniajäseneksi päätettiin kutsua myös entinen perustajajäsen Jenny Jario, joka näin uudelleen liittyi yhdistykseen.

Tammikuussa -81 yhdistys myös päätti luopua Kennel Of Cheerean lahjoittamasta kiertopalkinnosta ja palautti palkinnon Anneli Rönnholmille.

Helmikuun 28. päivänä pidettiin vuosikokous hotelli Cumuluksessa Forssassa. Hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan; varajäseniksi valittiin äänestyksellä Terttu Virtanen ja Irmeli Koskinen. Jäsenmaksu päätettiin korottaa 25 markkaan. Kunniajäseneksi kutsutulle Jenny Jariolle ojennettiin yhdistyksen viiri. Yhdistyksen voitokkaimmat griffonit saivat palkintonsa.

Eräs vuoden -81 tärkeimmistä tapahtumista oli ulkomuototuomareiden neuvottelutilaisuus, joka koski griffoneita. Tilaisuus pidettiin yhdistyksen aloitteesta ja Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistyksen anomuksesta, Suomen Kennelliiton hyväksymänä. Tilaisuuden tarkoituksena oli selvittää sekä tuomareille että kasvattajille, mihin seikkoihin tässä rodussa olisi kiinnitettävä huomiota - sekä arvosteluissa että rodunjalostuksessa. Paikalla olivat (yhtä lukuun ottamatta) kaikki kotimaiset tuomarit, joilla oli griffoneiden arvosteluoikeudet; SGY:tä edustamassa olivat puheenjohtaja J. Nokireki, varapuheenjohtaja E. Parcerisa, sihteeri S. Häkkä sekä rahastonhoitaja H. Kallio.

Maaliskuussa järjestivät yhdistyksen jäsenet Pertti ja Eeva Helander Mussalossa talvipäivät. Kesäpäivät puolestaan pidettiin kesäkuussa Riihimäellä. Ja jos talvipäiviä oli haitannut lumipyry, kesäpäivien riesana oli hellittämätön sade. Iloinen meno ei sateesta kuitenkaan kärsinyt (minkä voi todeta GU:n numerossa 2/81 olevasta artikkelista).

Vuonna -81 hyväksyttiin Yhdistysrekisteriin sääntömuutokset, joista oli päätetty jo vuoden -79 vuosikokouksessa. Uusien sääntöjen mukaan tultaisiin yhdistyksen hallitukseen valitsemaan entisten toimien lisäksi kaksi johtokunnan jäsentä.

Griffon-Uutisten numero 3/81 oli jalostus-extra, pullea lehti täynnä jalostukseen, kasvatukseen sekä perinnöllisiin sairauksiin liittyvää asiaa. Varsinkin PRA;ta käsiteltiin laajasti. Vuonna -81 yhdistys sai myös jalostustoimikunnan, jonka jäseniksi hallitus nimesi Solveig Häkän. Irmeli Koskisen, Eija Parcerisan ja Terttu Virtasen. Yhdistys sai myös loppuvuodesta näyttely- ja huvitoimikunnan, jonka tehtäväksi tuli yhdistyksestä ja sen harrastamasta rodusta tiedottaminen sekä yhdistyksen epävirallisten tilaisuuksien järjestäminen ja viihteellisestä puolesta vastaaminen.

Jenny Jario luovutti SGY:lle kaksi kiertopalkintoa, jotka vuosittain tuli antaa parhaalle Suomessa kasvatetulle yhdistyksen jäsenen omistamalle karkeakarvaiselle ja sileäkarvaiselle griffonille.

Turun kansainvälisen näyttelyn yhteydessä elokuussa pidettiin myös perinteinen maaottelu, jonka Suomi voitti tiukasti 10-9. Vuoden lopussa yhdistykseen laskettiin kuuluvan jo 163 maksavaa jäsentä.

 

Vuosi 1982

Vuosikokous pidettiin Helsingissä 13. helmikuuta. Johtokunnan johto pysyi entisellään, eli puheenjohtajana Jorma Nokireki, varapuheenjohtajana Eija Parcerisa, sihteerinä Solveig Häkkä ja rahastonhoitajana Helmi Kallio. Uusien sääntöjen mukaan valittiin johto­kuntaan myös kaksi varsinaista jäsentä, Irmeli Koskinen ja Terttu Virtanen. Varajäseniksi valittiin Rauno Koski ja Päivi Parkko. Jäsenmaksu korotettiin 30 markkaan. Muiden tavanomaisten asioiden lisäksi palkittiin sekä vuoden voitokkaimmat koirat että jäsenhankintakilpailun voittajat.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle -82 korostettiin - kuten usein ennenkin - uusien, aktiivisten jäsenten saamisen tärkeyttä. Muita tärkeitä asioita olivat mm. silmätutkimusten koordinointi, yhteydenotto yhdistyksen ulkopuolisiin griffoninomistajiin sekä tulevat näyttelyt. Griffonuutisten (nimen kirjoitustapa muuttui) painosmääräksi laskettiin n. 300 kappaletta. Jalostustoimikunta jatkoi työtään perinnöllisten silmä- ja luustosairauksien leviämisen ehkäisemiseksi. Vuosikokouksessa esitetty talousarvio kipusi jo lähes 13 000 markkaan. Tästä summasta yli puolet varattiin Griffon­uutisiin (7500 mk). 

SGY julisti vuonna -82 valokuvauskilpailun, jonka aiheena oli (tietenkin) griffon. Kilpailun tarkoituksena oli mm. kartuttaa Griffon­uutisten kuvamateriaalia.

Vuoden -82 toiminnan yksi kohokohta oli 12.kesäkuuta pidetty griffoneiden 2. erikoisnäyttely Leppävaarassa. Yhdistys jakoi runsaasti palkintoja; lisäksi oli lahjoituksena saatu T:mi Ajo­renkaalta kiertopalkintopokaalit. Näyttelyn yhteydessä oli mah­dollisuus tarkistuttaa koirien silmät ja polvet. Tuomariksi saatiin länsisaksalainen prinssi Alexander von Ratibor und Corvey.

Yhdistys sai vuonna -82 kiertopalkinnon myös Marja, Timo ja Marika Engmanilta. Palkinnon nimeksi tuli MAX-kiertopalkinto (Of Cheerea Happinessin eli Maxin mukaan), ja se päätettiin antaa vuosittain parhaalle suomalaisen omistamalle griffonille.

Yhdistyksen toiset kesäpäivät pidettiin Riihimäen Kennelkerhon majalla 6.-8. elokuuta. Vapaa-ajan, makkaranpaiston ja koiramaisten touhujen ohella oli myös virallista ohjelmaa mm. turkin hoidosta. Ohjelman kohokohtiin kuului griffon-naamiaiset, jonka parhaimmistoa GU 2/82 valokuvin esitteli. Kesäpäivillä järjestettiin myös epävirallinen Match Show.

Griffonuutiset jatkoi kolmella numerolla vuodessa. Lehden asiapuoli sisälsi mm. koiranäyttelytietoutta, asiaa silmätarkastuksista sekä tarkastusten tuloksia. Numerossa 3/82 yhdistyksen varapuheenjohtaja kiinnitti huomiota griffonharrastajien ikäjakaumaan; toimintaan kaivattiin lisää "nuoria ja nuorenmielisiä".

Tuttu Ruotsi-Suomi-maaottelu pidettiin Tukholman kansainvälisen ja Pohjoismaiden voittajanäyttelyn yhteydessä marraskuussa: Tulos 8-7 Suomen niukaksi voitoksi.

Vuotta -82 kuvaili yhdistyksen puheenjohtaja J. Nokireki seuraavasti (GU 3/82): "Todella laadun vuosi tässä griffonyhdistyksessä. Varmaankin paras ajanjakso koko historiikissa. Ja keiden ansiosta - jokaisen jäsenen!" - Ja jäseniä oli vuoden lopulla jo 186 henkeä.

Vuosi 1983

Vuosi -83 oli hiljaisempi kuin edellinen. Vauhtia hellitettiin tieten tahtoen, parin aiemman työntäyteisen vuoden jälkeen, jo senkin takia että yhdistyksen toimintaa pyörittivät vuodesta toi­seen samat henkilöt. Täydeksi "sapattivuodeksi" vuosi -83 ei kuitenkaan jäänyt: Toimintaa riitti mm. griffoneiden rotumääritelmien virallisten suomennosten parissa (jotka saatiin valmiiksi ja lähetettiin SKL:n käsiteltäviksi).

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 53 jäsenellä. Vuosikokous pidettiin 13.2. Forssassa. Johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Eija Parcerisa, varapuheenjohtajaksi Irmeli Koskinen, sihteeriksi Päivi Parkko ja rahastonhoitajaksi Helmi Kallio. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Solveig Häkkä ja Terttu Virtanen, sekä varajäseniksi Rauno Koski ja Harri Kovaljeff. Pitkäaikaisesta puheenjohtajuudesta luopunut Jorma Nokireki kukitettiin ja kiitettiin. Omat kiitoksensa ja palkintonsa saivat myös ahkerimmat jäsenhankkijat ja voitokkaimmat griffonit, vanhaan tapaan. Talousasioista käytiin vuosikokouksessa vilkasta keskustelua. Päätettiin nostaa jäsenmaksua (50 markkaan) sekä hankkia tuloja myös uusien jäsenten ja ilmoitustenmyynnin avulla.

Johtokunnan ehdottamaan lehtitoimikuntaan valittiin jäseniksi Eija Parcerisa, Irmeli Koskinen, Solveig Häkkä sekä Raimo Hakala. Jordi Parcerisaa kiitettiin julkisesti hänen tekemänsä valokuvaustyön vuoksi. Kokouksessa keskusteltiin myös silmätarkastusten tehostamisesta ja tarkastustulosten tiedottamisesta GU:ssa. Silmätutkimusprojektia varten yhdistys oli saanut 500 markkaa SKL:ltä. Lisäksi päätettiin hyväksyä myös ulkomaisia griffonyhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä yhdistyksen jäseniksi.

Toimintasuunnitelmassa alkavalle vuodelle todettiin mm.: "Suomen Griffonyhdistys ry:n tehtävänä tulee edelleenkin olla valistuksen jakaminen griffoneista päämääränä mahdollisimman rodunomaiset, sekä fyysisesti että psyykkisesti terveet, yksilöt." Lisäksi todettiin, että näyttelykiinnostusta olisi lisättävä sekä pyrittävä kehittämään erilaista toimintaa taloudellisen tilanteen kohentamiseksi.

Edellisenä vuonna julistetun valokuvauskilpailun tulokset julkistettiin: Ensimmäisen palkinnon sai Ralf Nyholm, toisen Isabel Carrequi, kolmannen Ralf Nyholm sekä kunniamaininnan Sonja Eranka. Arvosteluraatiin kuuluivat Esko Virtanen, Esa Roinen sekä Jordi Parcerisa.

Yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin kuului tänäkin vuonna Riihimäellä pidetty kesätapahtuma, kesäleiri -83. Maaottelu piti olla Messukeskuksessa, ainakin niin oli suunniteltu. Mutta kävi niin, etteivät ruotsalaiset saaneet joukkuetta kasaan - ja Suomi sai luovutusvoiton.

Vuosi 1984

Vuosi -84 kului edellisten vuosien tapaan. Heinäkuussa järjes­tettiin jo perinteeksi tulleet kesäpäivät Riihimäellä, joille osallistui nelisenkymmentä griffonia omistajineen. Ohjelmassa oli mm. näyttelyesiintymistä ja käyttäytymisen opastusta sekä epävirallinen Match Show.

Juhlaerikoisnäyttely järjestettiin joulukuussa Espoossa. Näyttelyyn saapui vain 13 karkeakarvaista ja 5 sileäkarvaista griffonia. Tukholman maaottelumatka järjestettiin joulukuussa; Suomi selvisi kisasta ylivoimaisena voittajana.

Vuosikokous pidettiin Forssassa 24.3. Johtokunnan uudeksi kokoonpanoksi tuli: Puheenjohtaja Jorma Nokireki, varapuheenjohtaja Terttu Virtanen, sihteeri Irmeli Koskinen, rahastonhoitaja Helmi Kallio, varsinaiset jäsenet Harri Kovaljeff ja Raili Savikko, sekä varajäsenet Raimo Hakala ja Anne Järvinen. Toimintasuunnitelma oli edellisten vuosien kaltainen; se käsitteli mm. näyttelykiinnostuksen lisäämistä, Griffonuutisten kustannusten hillitsemistä ja talouden kohentamista. Talousarvion (kokonaissumma n. 22 000 mk) suurimmat menoerät olivat GU:n painatus ja postitus (13 500 mk), postikulut (3 000 mk) sekä erikoisnäyttelyn järjestäminen (2 000 mk). Tuloja toivat puolestaan eniten jäsenmaksut (yli 10 000 mk), GU:n ilmoitustulot ( 5 000 mk) ja tarvikkeiden myynti (3 000 mk).

Griffonuutisten uudeksi toimittajaksi hallitus nimesi Anne Järvisen, Eija Parcerisan ilmoitettua haluavansa viettää "sapattiaikaa". Solveig Häkkä, joka päätti toistaiseksi jättää aktiivisen toiminnan yhdistyksessä, muisti kuitenkin Griffonuutisia pakinoinnillaan ja artikkeleillaan. Hänet saatiin kuitenkin jo samana vuonna jatkamaan jalostustoimikunnassa.

Vuosi 1985

Vuosikokouksessa 16.3. Mommolan Motellissa valittiin Solveig Häkkä puheenjohtajaksi - joten toiminnasta vetäytyminen ei jäänyt pitkäksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Harri Kovaljeff; sihteerin toimessa jatkoi Irmeli Koskinen ja rahastonhoitajana Helmi Kallio; varsinaisiksi jäseniksi valittiin Terttu Virtanen (joka hoiti myös pentuvälityksen) sekä Raimo Hakala; varajäseniksi valittiin Anne Järvinen ja Seija Vanhanen.

Vuoden tapahtumat olivat perinteisiä: Vuosikokouksen lisäksi järjestettiin heinäkuussa Riihimäellä kesäpäivät; Jyväskylässä jaettiin samoin heinäkuussa Ajorenkaan-kiertopalkinnot; Ruotsi-Suomi­maaottelu piti käy tämän lokakuussa Messukeskuksessa, mutta Ruotsi antoi luovutusvoiton; joulukuussa tehtiin matka Tukholmaan Pohjoismaiseen Voittajanäyttelyyn. Tänä vuonna jäsenet ottivat kiitettävästi osaa sekä kotimaisiin että ulkomaisiin näyttelyihin. Näyttelytoiminnan lisääminen kuuluikin vuoden toimintasuunnitelmaan. 

Griffonuutisia varten asetettiin laajempi toimituskunta (Anne Järvinen, Helmi Kallio, Irmeli Koskinen) eikä vastaavaa päätoimittajaa enää nimetty.

Yhdistyksen talous saatiin kuntoon, jopa ylijäämäiseksi. Ylijäämä päätettiin käyttää mm. GU:n painoasun parantamiseen sekä muihin jäsenkuntaa hyödyttäviin toimiin. 

Yhdistys sai tänä vuonna uuden jalostusohjesäännön, jonka mukaan SKL kehotti yhdistystä toimimaan. Yleisten jalostussuositusten ohella ohjesäännössä käsiteltiin myös perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä eri muunnosten risteytyksiä. Myöskin SKL:n vaatima jalostuksen tavoiteohjelma ja työohje laadittiin, ja se hyväksyttiin SKL:ssä, samoin kuin rotumääritelmän suomennos. - Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 229 henkeä.

Vuosi 1986

Vuonna -86 johtokunta pysyi lähes ennallaan; varajäseniksi valittiin Pia Häkkä ja Seija Vaaherkumpu. Vuosikokouksessa Forssassa 6. huhtikuuta päätettiin yksimielisesti anoa SKL:lta griffonrotujen eri karvanlaatujen risteytysanomuspakon poistamista. SKL hyväksyi anomuksen samana vuonna. Tämän uuden "vapauden" avulla pyrittiin mm. turvaamaan rodun elinvoima. ehkäisemään sisäsiitoksen haitallisia vaikutuksia sekä tuomaan terveempää geenimateriaalia. Voimakkaasti kuitenkin korostettiin sitä, että jalostukseen käytettäisiin perinnöllisistä taudeista (varsinkin PRA:sta) vapaita, virallisesti tarkastettuja yksilöitä.

Yhdistyksen kiertopalkintojen (MAX-kiertopalkinto, Ajorenkaan- ja Valerian-kiertopalkinnot) joukkoon saatiin uusi Heron Mantteli -kiertopalkinto. jonka lahjoitti Eija Parcerisa (kennel Huvikumpu). Palkinto jaettaisiin vuosittain parhaalle karkeakarvaiselle griffonille, jolla oli sekä vähintään RP-5-sijoitus että suomalainen omistaja.

 

Vuodet 1987-1990

Yhdistyksen viimeksi kuluneet vuodet ovat menneet perinteiseen tahtiin. Vuonna -87 johtokunnan kokoonpano säilyi ennallaan yhtä varajäsentä lukuun ottamatta (Hanna-Riina Miettinen). GU:n toimitukseen kuuluivat päätoimittaja Helmi Kallio sekä Hanna-Riina Miettinen.

Turussa pidetyn vuosikokouksen lisäksi vuonna -87 järjestettiin mm. Kesäpäivät puheenjohtaja Solveig Häkän kotona Huhmarissa, jonne saapui yli 60 ihmistä 50:n koiran kera. Ohjelmaan kuului trimmausohjeita, näyttelykoulutusta, Match Show sekä eläinlääkärin suorittama silmätarkastus. Maaottelussa vei Ruotsi voiton. Vuosikokouksessa luovutettiin Eija Parcerisalle yhdistyksen viiri 20-vuotiaan kennelin sekä menestyksekkään kasvatustyön ansiosta.

Vuoden -88 vuosikokoukseen Tampereelle oli järjestetty muutakin kuin tavanomaisia kokousasioita. Mm. esitelmiä pitivät eläinlääkäri Marjatta Kärkkäinen ja apulaisprofessori Hannu Suomalainen. Johtokunnan kokoonpanoksi tuli: Puheenjohtaja Solveig Häkkä, varapuheenjohtaja Harri Kovaljeff, sihteeri Hanna-Riina Miettinen, rahastonhoitaja Helmi Kallio, varsinaiset jäsenet Terttu Virtanen ja Raimo Hakala sekä varajäsenet Ulla-Maija Lehtinen ja Pia Häkkä. 

Kokouksessa puheenjohtaja selvitti jalostuksen tavoiteohjelmaa, ja jalostuksen ohjesääntöön tehtiin muutama korjaus. Vuonna -88 tarkistettu ja muutettu jalostuksen tavoiteohjelma julkaistiin GU:n numerossa 4/89. Huhtikuussa yhdistys kutsui puheenjohtaja Solveig Häkän kunniajäseneksi.

Vuosi -88 tullaan muistamaan rabieksen tulovuotena. Rabies (vaikkei epidemiaksi levinnytkään) katkaisi pitkän Ruotsi-Suomi-maaotteluperinteen sekä muunkin naapurusten välisen näyttelytoiminnan. Toisaalta rabieksen tulon myötä avautuivat ovet Eurooppaan. Yhdistys kehotti jäseniään sekä rokottamaan koiransa että ajattelemaan asian myönteisiä puolia. Kesäkuussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto ilmoitti, ettei maahantuotavia kissoja ja koiria tarvinnut enää asettaa karanteeniin; päätös teki helpommaksi "uuden veren" saamisen kotimaisiin koiriin.

Vuoden -88 Kesäpäivät pidettiin Ylöjärvellä elokuussa; ohjelmassa oli näyttelykoulutusta, Match Show, arpajaiset ym. GU:ssa alettiin julkaista, PRA-tutkimustulosten ohella, myös luustotutkimustuloksia.

Vuonna -89 vuosikokous pidettiin 2.4. Nummelassa. Kokouksessa ehdotettiin jäsenmaksun nostamista 60 markkaan, mutta äänestyksen tuloksena maksu pysyi ennallaan. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Solveig Häkän kieltäydyttyä Mikko Kuustie; varapuheenjohtajaksi valittiin Irmeli Koskinen. sihteeriksi Hanna-Riina Miettinen, rahastonhoitajaksi Helmi Kallio, varsinaisiksi jäseniksi Ulla-Maija Lehtinen ja Liisa Walden sekä varajäseniksi Liisa Kuustie ja Anna-Kaisa Varis. Kokouksessa palkittiin vuoden -88 voitokkaimmat griffonit sekä parhaat veteraanit ja pennut; myös jäsenhankintakilpailun voittajat palkittiin. Vuoden -88 parhaiden pentujen palkitsemiseen oli kiertopalkinnot luovuttanut kennel Bellegrinon (om. Terttu Virtanen).

Mikko Kuustie erosi puheenjohtajan tehtävästä joulukuussa -89; toimessa jatkoi Irmeli Koskinen. Vuoden -90 vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Riina Miettinen. Maalis­kuusta huhtikuuhun varapuheenjohtajana oli Eija Koskelin (ent. Parcerisa); toukokuussa toimessa jatkoi Helkky Söderlund. Sihteeriksi valittiin Sari Finerus. rahastonhoitajaksi Helmi Kallio. Varsinaisena jäsenenä on Irma Saarinen sekä varajäseninä Jaana Rättö ja Päivi Summanen.

 


© Suomen Griffonyhdistys r.y