Griffoneiden kävelytestissä ilahduttavia tuloksia

Suomen griffonyhdistys ry järjesti sunnuntaina 22.9.2019 ensimmäisen yhdistyksen oman virallisen kävelytestin. Kävelytesti on Kennelliiton virallinen terveystutkimus lyhytkuonoisille roduille. Lyhytkuonoisten rotujen parissa esiintyy brakykefaalista hengitystieoireyhtymää (brachycephalic obstructive airway syndrome = BOAS). Kävelytesti on kehitetty oireyhtymän yleisyyden arvioimiseksi sekä koirien hyvinvoinnin ja jalostuksen parantamiseksi.

Testissä arvioidaan BOAS:n ulkoisia tunnusmerkkeä, kuten sierainten ahtautta. Lisäksi arvioidaan hengitysääniä sekä rasituksesta palautumista sykkeen ja lämpötilan seurannan avulla. Testin tulos määräytyy testisuorituksen ja kliinisen tutkimuksen perusteella valvovan eläinlääkärin päätöksellä.

Griffoneiden kävelytestiin otti osaa 15 koiraa. (Joukkoon mahtui mukaan myös yksi bostoninterrieri.) Griffoneiden testijoukossa oli mukana koiria tasaisesti molemmista sukupuolista ja kaikista rotumuunnoksista. Eri-ikäiset koirat olivat myös hyvin edustettuina. Vanhin kävelytestiin osaa ottanut griffoni oli yli 10-vuotias narttu.

Testissä on kolme vaihetta: esitutkimus, kävelyosuus ja palautuminen.
Esitutkimuksessa arvioidaan koiran yleistila, sydämen syke ja ruumiinlämpö, ylähengitysäänet levossa sekä sierainten ahtauma (avoimet sieraimet, lievä, kohtalainen tai vakava ahtauma).

Itse kävelytestiosuus on yhteensä 1000 m pitkä rata, joka tulee suorittaa alle 12 minuutin kuluessa. Kyseessä ei ole matka-, juoksu- tai nopeuskisa, vaan reippaalla kävelyllä pyritään nostamaan koiran sykettä. Koiran yleistilaa ja ylähengitystieäänien voimakkuutta tarkkaillaan koko testin ajan.

Välittömästi testin jälkeen mitataan koiran lämpötila. (Mikäli koiran ruumiinlämpö on kävelyn aikana noussut hälyttäväksi eli on korkeampi kuin 39,5 astetta, on testi hylätty, ja koiralle on annettava välittömästi apua viilennykseen.)
Palautumisaika alkaa välittömästi kävelyradalta poistumisen jälkeen. 15 minuuttia pitkän palautumisajan jälkeen mitataan vielä uudelleen lämpö sekä arvioidaan hengitysäänet ja sydämen syke.

Eläinklinikka Hakametsässä testi tehtiin 40 metriä pitkällä radalla, joka suoritettiin 25 kertaa. Valvovana eläinlääkärinä toimi kävelytestaukseen perehtynyt eläinlääkäri Sara Kyrkkö. Avustajia tarvittiin ajanotto- ja kirjaamistehtäviin. Eläinklinikan lukuisiin tutkimushuoneisiin saatiin kätevästi eristettyä vuoroaan odottelevat tai 15 minuutin palautumisaikaa odottelevat koirakot. Sisätiloissa tehtynä testipaikan lämpötilaa oli helppo kontrolloida. Ohjeen mukaan testipaikan lämpötilan tulee olla 15-25 lämpöastetta.

Kaikki griffonit saivat testitulokseksi hyväksytyn eli ne palautuivat rasituksesta annetuissa raja-arvoissa.
Kliinisesti havaittujen BOAS-oireiden asteikko on neliportainen: ei oireita = 0, lievät oireet =1, kohtalaiset = 2 ja vakavat =3. Griffoneiden kohdalla BOAS 0-tulos oli enemmän sääntö kuin poikkeus.
- Olen oikein iloinen nähdessäni näin paljon hyvin hengittäviä ja nopeasti palautuvia koiria, sanoi testin vastaanottanut ja valvonut ELL Sara Kyrkkö Hakametsän eläinklinikalla päivän päätteeksi.

Yhdistyksen tavoitteena on selvittää lukuisin eri tavoin rodun terveystilannetta ja pyrkiä jalostuksella yhä parempaan lopputulokseen. Yhdistys haluaa myös kannustaa kerryttämään tutkimuksellista näyttöä useiden henkilöiden tekemien arkisten havaintojen tueksi siitä seikasta, että lyhytkuonoiseksi roduksi griffonit pääsääntöisesti hengittävät hyvin ja terveesti. Lyhyt ja leveä kallon muoto sekä lyhyt kuono ovat kuitenkin biologisia tosiasioita, joiden johdosta griffonit ovat BOAS-riskilistalla.

Brakykefaaliset rodut ovat saaneet viime aikoina osakseen myös paljon negatiivista huomiota. Hengitysongelmiin ja liioiteltuihin piirteisiin ollaan puuttumassa kovillakin keinoilla. Mm. Alankomaissa ollaan ottamassa käyttöön matemaattista mallia, joka kuvaa kuonon ja kallon mittasuhdetta, ja jossa vanhempien tarpeeksi pitkä kuono on edellytyksenä pentujen rekisteröinnille. Tämän on pelätty johtavan lyhytkuonoisten rotujen kieltämiseen tai katoamiseen.

Nyt siis on erityisen tärkeää osallistua tutkimuksiin ja kerätä tilastotietoa rodun terveystilanteesta.

Mikäli olet innokas järjestämään testin omalla paikkakunnallasi, ole yhteydessä SGY ry:n puheenjohtajaan Suvi Palttalaan. Katso yleiset ohjeet testin järjestämisestä KL:n sivuilta:
https://www.kennelliitto.fi/…/kavelytestissa-arvioidaan-koi…

Alla linkki griffoneiden terveystuloksiin:
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveys.aspx…

SGY tiedote 8/2019

Terve griffonväki!

Keväällä 2019 toteutettiin terveyskysely griffonrotujen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) taustoittamiseksi. Vastauksia kertyi kaikkiaan yli puolentoistasataa. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta. Tulokset olivat enimmäkseen varsin ilahduttavia.

Vastaajista 90,5 % ilmoitti griffoninsa yleisterveydentilan olevan joko erittäin hyvä (59,5 %) tai hyvä (31%).
Silmäsairauksien ja ongelmien osalta kyselyn tulokset olivat erityisen ilahduttavia. 82,7 vastaajista ilmoitti, ettei koiralla ole ollut mitään silmäongelmia. Sydäntutkituista koirista suurimmalla osalla ei ole kuultavissa lainkaan sivuääntä. Neurologisten ongelmien osalta kertyi 162 vastausta: näiden joukossa oli 1 epilepsiatapaus, syringomyeliaa tavattiin 8 kappaleella ja chiari-epämuodostuma 11 koiralla. Tutkittuja eli magneettikuvattuja koiria oli vastaajien joukossa 22 kpl. Hengitysongelmien suhteen esiin nousivat toistuvat reverse sneezing - kohtaukset 24,7 %:lla ja kuorsaaminen 9,9%:lla. Enemmistö vastaajista eli 61,7 % ilmoitti, ettei koiralla ole mitään mainittuja hengitysvaikeuksia. Virallisten terveystutkimusten osalta sydänkuuntelu oli tehty 45,1 %:lle, silmäpeilaus 51,2 %:lle, polvitutkimus 61,1%:lle vastaajien koirista. Lonkkakuvauksia oli tehty alle 10 %:lle. Ilman mitään virallisia tutkimustuloksia oli 27,8% vastanneista.

Rodun kokonaisterveystilanteen kartoittamiseksi, seuraamiseksi ja parantamiseksi on elintärkeää kerätä tutkittua ja objektiivista tietoa. Viralliset terveystutkimukset ovat tässä avainasemassa.
Viime vuonna (v. 2018) tehtiin griffoneille Kennelliiton jalostustietokannan mukaan yhteensä 57 polvinivelterveystarkastusta ja 1 virallinen syringokuvauslausunto. Tämän vuoden luvut ovat jo lupaavia: mm. 35 polvitarkastustulosta ja 5 syringomyeliakuvaustulosta. Nyt on loppukirin paikka ja mahdollisuus saada lisää arvokasta tutkimustietoa:

Osallistu nyt griffonyhdistyksen järjestämiin syksyisiin terveystapahtumiin!

31.08. Koirien lihas- ja hyvinvointiluento, Lempäälä

Koirahieroja AT/kraniosakraaliterapeutti Tiina Hynninen
2 h luento mm. lihaksistosta, luustorakenteesta ja lihashuollosta sekä harjoittelu omalla koiralla
Hinta: SGY-jäsen 40 eur (55 eur ei-jäsen)
Ilmoittautuminen: sgy.jasensihteerin@gmail.com (11.8. mennessä, tai niin kauan kun paikkoja on)

22.9. Terveyspäivä, Tampere

ELL Sara Kyrkkö
Kävelytesti, virallinen polvitarkastus ja virallinen sydänkuuntelu
Hinta: kävelytesti 85 eur (95 eur ei-jäsen), polvitarkastus 25 eur (35 eur ei-jäsen) ja sydänkuuntelu 25 eur (35 eur ei-jäsen) Voit ilmoittautua kaikkiin tai vain osaan.
Ilmoittautuminen: sgy.sihteerin@gmail.com (01.09. mennessä, sen jälkeen paikat myös muille roduille)

Lisätietoa tutkimuksista ja niiden käytännön toteutuksesta:
BOAS-kävelytestistä: https://www.kennelliitto.fi/…/kennelliiton-kavelytesti-autt…
Polviniveltarkastuksista: https://www.kennelliitto.fi/…/polvilumpioluksaatiotutkimus-…
Sydänkuuntelusta: https://www.kennelliitto.fi/…/sydansairauksia-kartoitetaan-…

6.10 Syringomyelialuento, Espoo

Tutkija / tohtorikoulutettava, Kennelliiton neurologiatyöryhmän jäsen ELL Anna-Mariam Kiviranta, Helsingin yliopisto
Luento ja keskustelua: Mitä uusin tutkimus on saanut selville taudista ja sen hoidosta ja periytyvyydestä?
Hinta: SGY-jäsen 20 eur (ei-jäsen 35 eur)
Ilmoittautuminen: sgy.sihteerin@gmail.com (1.10. mennessä)

Lisätietoa syringomyeliasta:
https://www.kennelliitto.fi/…/chiari-tyyppinen-epamuodostum…

Syysterveisin,
Suomen Griffonyhdistys ry


© Suomen Griffonyhdistys r.y